Close

Karty Intuiti

Jak to funguje?

Vybereš 1. kartu

Jak to mám v životě teď?

Vybereš 2. kartu

Jak chci, aby to bylo?

Vybereš 3. kartu

Co by mi k tomu pomohlo?

Ke každé kartě se vztahuje, co představuje
Hierofant / Duhový anténový most

Máme před sebou božství. Opouštíme sféru materiálního světa, protože jsme odhalili, že existují i dimenze další: ideálů, abstrakce, nabité hlubokým smyslem a duchovnem. Jak jsme k tomuto uvědomění došli? Pán nám ukázal cestu, vystavěl pro nás mezi těmito dvěma světy most, duhu, na jejímž konci se třpytí zlatý hrnec. Stejně jako v Platónově podobenství o jeskyni se někdo vrátí po objevu slunce do temnoty a odhalí ho. Co se stane po tomto odhalení je stejně tak nepopsatelné a nepostřehnutelné, protože nám bude svět, na který se díváme připadat stejný, ale naše oči se na něj nebudou už nikdy dívat stejně.

Slovo / Totalita


Jednota, plnost, úplnost, totalita tančí a zpívá plna posvátné radosti. Je to Zorba tančící na věčnosti sirtaki, je to nesmrtelný konec všech příběhů, vstup do Danteho Ráje. Stojíme před úspěchem, který zahrnuje jak materiální tak duchovní statky. Vše je živé a ve všem je Bůh, Bůh je tedy vše. Všechny věci jsou nezbytně propojené tak, aby to přirozeně dávalo smysl. Je to sylogismus štěstí: radost pro radost, která tvoří radost.  

Kolo štěstí / Věčný návrat


V této kartě je vepsán univerzální zákon času. Vychází z Héraklitovy filozofie panta rei: voda plyne v kruzích a následuje nějaký systém. Je to roční doba, slunce a měsíc, předvídatelné a nepředvídatelné události. Věčný návrat nás učí, že věci přicházejí a odcházejí, že bychom se neměli o ně tolik bát, neměli bychom žít v minulosti ani budoucnosti: když konečně objevíme model otáčejícího se kola, jen pak můžeme žít v přítomnosti a užívat si jí naplno, a když narazíme na utrpení, vidíme i v temných časech světlo, protože víme, že všechno odplyne.

Výsledek
Kde se nacházíš:

To, čeho se můžete dotknout, pro vás nestačí, vždy musíte usilovat o vyšší ideál, o něco, co považujete za důležité, i když to nevidíte.

Kde chceš být:

Potřebujete pořádek, chcete cítit, že je všechno konečně na svém místě.

Co potřebuješ:

Musíte najít sílu, abyste se renovovali a zahájili zcela novou éru svého života.

Karty jsou dostupné pouze v AJ

Karty mám přeložené do češtiny. Pokud angličtina není tvá silná stránka, Google překladač stačí. Za kartami se skrývá daleko víc než jen popis a lze je využít pro různé účely.